Polityka prywatności

1.1. Produkty zamówione w sklepie internetowym mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 2 marca 2000r. (Dz. U. Z 2000r. nr 2 poz. 271) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

1.2. Jeśli chcesz zwrócić towar w sklepie internetowym skontaktuj się mailowo maluchusklep@gmail.com lub telefonicznie +48604737721.

1.3. Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy jednak: produktów żywnościowych, o ile ich fabryczne opakowanie zostało w jakikolwiek sposób naruszone, w szczególności przez otwarcie, produktów sprzedawanych w promocji, o krótkim terminie ważności.

1.4. Do zwracanego towaru proszę dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona na życzenie klienta) oraz – w przypadku

uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza lub kuriera i podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę.

1.5. Dołączenie paragonu, faktury ułatwia i przyspiesza proces rozpatrywania reklamacji.

1.6. Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne (wady fabryczne), lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar za pośrednictwem Inpost na adres sklepu internetowego.

1.7. Reklamacji nie podlegają nieznaczne różnice w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi (kolor), które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta. Nie stanowią one podstawy do składania reklamacji.

1.8. Do wad fizycznych nie zalicza się różnic w wyglądzie. Kolory i wykończenia towarów prezentowanych w ofercie sklepu mogą nieznacznie różnić się od wyglądu artykułu w rzeczywistości. Może wynikać to ze stosowanych technik fotograficznych, zastosowania innych technologii przez producenta lub ustawień parametrów monitora.

1.10. W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym na adres sklepu:

Maciej Szkudlarek Maluchu ul. Robotnicza 24A/4, 71-712 Szczecin

1.11. Koszty przesyłki w przypadku zwroty pokrywa Zamawiający. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji koszty przesyłki I

całkowita wartość reklamowanego towaru, zwracana jest przelewem na konto wskazane przez Klienta.

1.12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku zwykłego zwrotu towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient. Nie

odebranie takiej przesyłki przez klienta będzie skutkowało zaniechaniem ponownego wysłania produktu, chyba że klient pokryje koszty poniesione z tytułu wysłania oraz zwrotu reklamowanego produktu do sklepu. Produkty będą przechowywane przez 14 dni od momentu zwrotu nieodebranej przesyłki.

1.13. Jak szybko i prawidłowo zwrócić towar:

– należy powiadomić sklep (w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki) o chęci zwrotu lub składanej reklamacji towaru w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej podając przyczynę zwrotu

– towar należy odesłać na adres sklepu internetowego w przeciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy

– do reklamowanego towaru prosimy dołączyć paragon fiskalny lub fakturę (o ile była wystawiona).

1.14. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.

1.15. Zwrot części produktów z zamówienia objętego promocją bezpłatnej wysyłki, będzie skutkował obciążeniem Klienta kosztami

przesyłki.

1.16. Klient w przypadku nie odebrania przesyłki i nie podania przyczyny odmowy odbioru, przy złożeniu następnego zamówienia

automatycznie będzie obciążony kosztami nieodebranej przesyłki (składając ponowne zamówienie automatycznie jako formę zapłaty otrzyma wpłatę na konto).

1.17. Zwrot należności za towar zwracany lub pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep.